Latest Posts

Recenzia - kniha

Max Lucado – Si výnimočný

Predstavte si život vo svete, kde za svoj vzhľad a talent môžete dostať nálepky priamo na telo. Ak sa druhým páčite, dostanete žiarivé hviezdičky. Ale ak sa vám niečo nepodarí, nevyzeráte dokonalo, alebo sa strápnite, pribudne na...

Ružencové bratstvo

Nebola v tom sama

Keď archanjel Gabriel oznámil Márii, že sa má stať Matkou Božou, podľa opisu tejto udalosti svätým Lukášom, bola „zasnúbená mužovi menom Jozef.“ Mária a Jozef boli zosobášení, hoci v čase, keď sa Kristus počal, ešte spolu nežili...

Pre rodičov

Dôverny vzťah

Počas prvých rokov života dochádza u dieťaťa k najdramatickejším zmenám a matka je pri tomto procese veľmi dôležitá. Ak mu matka nedokáže poskytnúť to, čo potrebuje, v dospelosti si môže nedostatok sebadôvery kompenzovať rôznymi...

Pre deti

Pre deti 2/2021

Nadviažme na tému z minulého čísla časopisu tým, že sa naučíme, čo znamenajú jednotlivé úkony a gestá, ktoré robíme počas svätej omše.

Náučné články

Stručné dejiny úcty k sv. Jozefovi

Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej Rodiny. Cirkev ho uctieva a vzýva aj ako svojho osobitného ochrancu a orodovníka u Boha...

Názor psychológa

Pracovné hranice

Hranice medzi pracovným a voľným časom sú v našej krajine oslabené a homeoffice alebo práca z domu v čase pandémie tomu ešte viac dopomohli. V kombinácii s uctievaním zaneprázdnenosti ako dôkazu pracovitosti sme sa dostali do...