Slovo „žalm“ pochádza z gréckeho výrazu odvodeného od „psalterion“, čo bol druh strunového hudobného nástroja.

Čas vzniku žalmov je náročné určiť. Starovekí a stredovekí autori tvrdili, že jediným autorom knihy žalmov je kráľ Dávid. Ďalšími autormi boli aj Abrahám, Melchizedech, Mojžiš.  Žalmy boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého, a preto sa odpradávna používajú pri posvätnej bohoslužbe. Spočiatku sa tradovali ústne, neskôr ich spísali do menších zbierok a zlúčili do jedného spisu.

Sú jedinečnou formou oslavy Boha a modlitbou vzdávajúcou Bohu vďaku, chválu, slávu i prosbu o odpustenie. Žalm v sebe skrýva rozmer slovný (ako predstava niečoho, čo nám Boh hovorí) a rozmer spevavý, pri ktorom je zapájané vnútro človeka a jeho prežívanie.  Spev žalmov je súčasťou liturgie slova. Boh nám dáva možnosť prehĺbiť svoj vzťah k nemu, učí nás láske a porozumeniu.

Nalaďme sa na Božiu strunu, zahrňme do svojich modlitieb žalmy, ktoré svojím obsahom prehĺbia náš vzťah s Bohom. Ak nenachádzame slová, ak nevieme, ako Bohu povedať, čo cítime, siahnime po knihe Žalmov.

Zhudobnené žalmy ponúkajú saleziáni na svojej stránke: http://zalmy.saleziani.sk/. Môžeme v nich nachádzať pokoj, milosti i povznesenie duše.

Žalmy po obsahovej stránke rozdeľujeme na:

  • Oslavujúce (Ž 150, 106)
  • Prosebné – túžba po Bohu a po Božej pomoci (Ž 22)
  • Kajúce – vyznanie hriechov, pokánie a prosba za odpustenie. Je ich 7. (Ž 6, 32, 38, 51, 102, 130 a 145)
  • Ďakovné – úprimná oslava Boha pri rôznych príležitostiach (Ž 8, 46 a 84)
  • Vyučujúce – hovoria o šťastí verných a nešťastí hriešnych a sú aj modlitbami (Ž 1, 2 a 89)

Spomedzi 150 žalmov sú:
– najznámejší: Ž 23
– najkratší: Ž 117
– najdlhší: Ž 119

Aký je váš obľúbený žalm? Pýtali sme sa našich organistiek.

Organistka Mária: Žalm 37 Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará. Slová tohto žalmu ma vždy dokážu povzbudiť, najmä v ťažkých chvíľach. Pripomeniem si nimi, že sa mám na koho obrátiť, spoľahnúť a nemusím sa strachovať. Jemu zverím svoje cesty a on sa už o nás postará.

Organistka Peťa: Žalm 138Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Tento žalm pre mňa vyjadruje podstatu viery. Spolu s citátom „Pane, budeme ťa velebiť, aj keď vyhráme a budeme ťa chváliť, aj keď prehráme!“ bol pre mňa oporou v čase, keď som nespravila štátnice na prvý pokus a odvtedy v mnohých iných situáciách. Naučila som sa cez modlitbu tohto žalmu, že ak Pán nestavia dom, márne je naše namáhanie. A naopak, ak mu všetko odovzdám do rúk, on za nás dielo dokončí.

Organistka Marianna: Žalm 71Nech sa mi ústa naplnia chválou. Pri slovách tohto žalmu si uvedomím, že Pán je mojím ochrancom, útočišťom, nádejou v čase smútku i radosti. Pociťujem jeho blízkosť a túžim ohlasovať jeho diela zázračné.

O autorovi

Marianna Sečková

Marianna Sečková

Volám sa Marianna a som organistkou vo farnosti Markušovce. Hre na orgán a spevu sa venujem od roku 2010. K mojim záľubám patrí paličkovanie a výroba rôznych hand-made výrobkov.