Latest Posts

Náučné články

Rok sv. Jozefa

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Urobil tak dňa 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom)...

Pre deti

Pre deti 1/2021

Aj vám sa v období, keď sme sa mohli slobodne pohybovať bez rúšok, stávalo, že sa vám nechcelo ísť do kostola? Museli ste zanechať hru či pozeranie televízora. V súčasnosti sa kostoly zatvorili a sväté omše či prechádzka do...

Z našej farnosti

Kuriér Božieho slova

Jozef Mrovčák sa narodil 25. marca 1943 v Markušovciach. Po štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 27. júna 1965 vysvätený za kňaza, ako kaplán pôsobil v Ružomberku, Zázrivej, Trstenej a Námestove, v...